Větrací a rekuperační jednotky

Proč je větrání důležité? 

Architektonické a technické řešení obytných budov v minulosti zaručovalo stálou výměnu vzduchu přirozenou cestou. V souvislosti s prosazováním energetických úspor byly vyvolány rychlé změny technologií výstavby, materiálů a hlavně otvorových výplní (okna, dveře). Přes nesporné výhody těchto opatření vedoucích k úsporám nákladů na vytápění došlo k výraznému zhoršení kvality vzduchu v obytných prostorách, hlavně k zvýšení koncentrace CO2, radonu, výparů z moderních materiálů a vlhkosti. Tímto problémem se zpočátku téměř nikdo nezabýval..


Seřadit podle