Větrací jednotky

Systém centrálního odsávání doplněný o přisávací mřížky je nejjednoduší varianta ventilace domu vyhovující současné české (ČSN EN 15665 Vyhl. č. 268/2009 Sb.)  i evropské  ( EN 15665:2009 EN 12792:2003) legislativě. Zajistí nepřetržitou výměnu vzduchu v objektu a tím zabraňuje vzniku plísní, omezí kondenzaci vody na oknech způsobenou extrémní vlhkostí v domu. Zbaví obytné prostředí také výparů ze stavebních materiálů, plastů, radonu apod. Nespornou výhodou oproti decentralizovanému větrání je úspora elektrické energie při trvalém provozu, a pouze jediný prostup vnějším pláštěm objektu.


Výhody:

Splňuje požadavky české i evropské legislativy 
Nízká spotřeba elektrické energie oproti decentralizovanému větrání 
Žádný hluk ventilátorů 
Jeden prostup vnějším pláštěm budovy

Nevýhody:

Vyšší náklady na dohřev vzduchu 
Přiváděný vzduch má venkovní teplotu 
Přiváděný vzduch není filtrován

Nabízíme několik typů a variant moderních a úsporných větracích jednotek ALDES. Proč ALDES?...více informací


Seřadit podle